Wildbeheereenheid-Eindhoven

—– Uw partner in Faunabeheer ——-

Wildsoorten

Posted by administrator On november - 24 - 2010

In het beheergebied van onze WBE komen de volgende wild- en faunasoorten voor:

Wildsoorten: Haas, Konijn, Fazant, Houtduif, Wilde eend.

Volgende wildsoorten zijn bejaagbaar: 

 Haas, Konijn, Fazant, Houtduif en Wilde eend zijn bejaagbaar gedurende het jachtseizoen, dat voor elke soort verschillend is. ( Art. 31 ) Buiten het jachtseizoen ook bejaagbaar middels een vrijstellingsregeling in verband met schadebestrijding. ( Art. 65 )

  • Haas: vanaf 15 oktober t/m 31 december;
  • Konijn: vanaf 15 augustus t/m 31 januari;
  • Fazantenhaan: vanaf 15 oktober t/m 31 januari,
  • Fazantenhen: vanaf 15 oktober t/m 31 december;
  • Houtduif: vanaf 15 oktober t/m 31 januari;
  • Wilde eend: vanaf 15 augustus t/m 31 januari.

Faunasoorten: Ree, Vos, Bunzing, Hermelijn, Wezel, Verwilderde kat, Muskusrat, Knobbelzwaan, Reiger, Grauwe gans, Kolgans, Rietgans, Canada gans, Nijlgans, Aalscholver, Kraai, Kauw, Ekster, Vlaamse gaai, Houtsnip, Watersnip, Buizerd, Havik, Sperwer, Torenvalk, Bosuil, Kerkuil, Steenuil, Waterhoen, Meerkoet,

Faunasoorten, die, in verband met beheer of schadebestrijding, middels een landelijke of provinciale vrijstelling ( Art. 65 ), of een aanwijzing:

Ree, Wild zwijn, Vos, Muskusrat, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Kolgans, Nijlgans, Canada gans, Kraai, Kauw, Verwilderde kat,

Niet bejaagbaar: Een niet bejaagbare wildsoort is de Patrijs.

Niet bejaagbare faunasoorten zijn: Das, Boommarter, Steenmarter, Wezel, Hermelijn, Bunzing, Eekhoorn, Reiger, Aalscholver, Ekster, Vlaamse Gaai, Houtsnip, Buizerd, Havik, Sperwer, Torenvalk, Bosuil, Kerkuil, Steenuil

Comments are closed.